Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Werk

Het terugdringen van de soms torenhoge (jeugd)werkloosheid in sommige Europese landen is onze meest urgente opdracht. De economische crisis van de afgelopen jaren laat zich het meest direct voelen als iemand zijn of haar baan verliest. Voor al die werknemers en ondernemers is het van het grootste belang dat Europa weer gaat werken. Daarnaast staat de PvdA voor goed werk en eerlijke concurrentie.

Mijn standpunt

  • Met werk in de sectoren waar Europa het verschil kan maken ten opzichte van de rest van de wereld: de hoogwaardige maakindustrie, duurzame technologie en een sterke dienstensector.
  • Hoewel het stimuleren van ondernemerschap, werkgelegenheid en de inrichting van het arbeidsmarktbeleid bij uitstek verantwoordelijkheden van de lidstaten zijn, is er ook een rol voor de EU weggelegd. Door werkgelegenheid altijd centraal te stellen, door gericht te investeren in innovatie en ondernemerschap en door te kiezen voor samenwerking en een duurzame toekomst. 
  • We willen het mandaat van de Europese Centrale Bank uitbreiden met een werkgelegenheidsdoelstelling.
  • Door oneerlijke concurrentie worden Nederlandse werknemers soms uit de markt geprijsd, en worden hun collega’s uit armere EU-landen soms uitgebuit door werkgevers. Nog te vaak krijgen werknemers te weinig betaald (soms zelfs minder dan het wettelijk minimumloon), moeten ze te lang werken en betalen ze te veel huur voor belabberde onderkomens. Niet alleen werknemers, maar ook goede en eerlijke werkgevers zijn hiervan de dupe: zij worden op oneigenlijke wijze beconcurreerd door werkgevers die een loopje nemen met de regels en het fatsoen. Ter bescherming van werknemers en goede werkgevers moet aan deze lose-lose situation snel een einde komen.
  • Schijnconstructies met zelfstandigen pakken we aan.
  • We willen betere samenwerking van de arbeidsinspectie, om zo uitbuiting tegen te gaan.
  • Er komt een centrale Europese OESO-toezichthouder die actief onderzoek doet naar misstanden en klachten behandelt over uitbuiting van werknemers, milieuvervuiling en grondstofmisbruik. Bedrijven die over de schreef gaan, kunnen rekenen op sancties of worden uitgesloten van Europese subsidies.
  • De diensten- en detacheringsrichtlijn passen we aan zodat gelijk werk voor gelijk loon geborgd wordt en werknemers altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden.
  • Als vakbondsrechten in het geding zijn, oefent de EU politieke druk uit, bijvoorbeeld door te dreigen met het intrekken van handelspreferenties.

 

Recente berichten binnen dit standpunt

NRC: Is er leven voor sociaaldemocratie in Europa?

23 mei 2017

Journalist Maral Noshad Sharifi schreef voor NRC Handelsblad een uitgebreide analyse over de toekomst van de sociaaldemocratie in Europa. Aan het woord komen vijf Europese sociaaldemocraten: Corinne Narassiguin uit Frankrijk, Malu Dreyer uit Duitsland, Neil Kinnock uit het Verenigd Koninkrijk, Paul Tang uit Nederland en René Cuperus, politiek ideoloog van de Wiardi Beckman Stichting. Het interview

lees verder »

Blijf!: You’ll never walk alone

22 juni 2016

  “Ze zullen het niet leuk vinden”. Dat zei de Noorse premier Erna Solberg deze week als reactie op een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. En zij weet waarover ze praat. Haar land is geen lid van de Europese Unie, maar draait wel volop mee in de interne markt van de EU en

lees verder »

Blijf! Ook uit respect voor Jo Cox

20 juni 2016

  Jo Cox was tegen Brexit. Of ze daarom vermoord is, weten we niet. Het doet er ook niet toe. Dat iemand het leven neemt van een vrouw met een hart van goud is, is niet te bevatten. Geen Brit die dat anders ziet. Hoe anders die Britten ook mogen zijn. Ja, ze rijden links.

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Gratis geld ?

29 februari 2016

Gratis geld ontvangen dat gelooft niemand (onmiddellijk). Het lijkt een radicaal plan maar is dat niet. Geld uitdelen aan de bewoners van Europa om de economie te stimuleren is een idee dat onlangs in het Europees Parlement is besproken. Milton Friedman heeft dit geld ‘helicopter money’ genoemd, en het idee krijgt in de academische wereld

lees verder »

Stop de “dikke ik” in Europa

20 januari 2016

De Nederlandse minister-president heeft gewaarschuwd voor de ‘dikke ik’. Er zijn tal van voorbeelden van egoïsme dat doorschiet en overgaat in hufterigheid, variërend van de middelvinger van een boze automobilist tot bonussen voor falende bankiers.  Die ‘dikke ik’ zien we ook in Europa: Hekken tegen vluchtelingen, onbelaste winsten naar belastingparadijzen en schrijnende arbeidsvoorwaarden dankzij schijn-BVs.

lees verder »

Investeringen en eerlijk werk voorop zetten bij banentop

7 oktober 2014

Woensdag vergaderen de Europese regeringsleiders tijdens de informele banentop over groei, banen en investeringen. Voor Nederland is er genoeg om over te praten. Onze economische groei hangt nog steeds grotendeels af van handel met onze buurlanden. Ook eerlijk werk moet centraal staan.

lees verder »

Tevreden met Europese steun voor bouwvakkers

17 september 2014

Het Europees parlement heeft woensdag in Straatsburg ingestemd met toekenning van €1,6 miljoen, bedoeld om 475 ontslagen werknemers uit de bouwsector in Gelderland en Overijssel weer aan het werk te krijgen. Als onderhandelaar namens het Europees Parlement ben ik tevreden: het is goed nieuws dat deze Gelderse en Overijsselse werknemers op praktische steun kunnen rekenen bij

lees verder »

Verantwoord voetbal

12 mei 2014

Big business. Dat is het Europese voetbal geworden. De grote clubs domineren, niet alleen op het veld maar ook aan de bestuurstafels; ze slagen er niet in om zelf het voetbal goed te reguleren. De PvdA wil de grote clubs aan banden leggen.

lees verder »

Stembusakkoord voor eerlijk en goed werk

11 mei 2014

Meer en eerlijk werk. Daar zouden alle partijen zich in Europa voor moeten inzetten. In de campagne komen onderlinge verschillen terecht vaak aan de orde. Maar soms is een probleem zo evident en urgent dat politici verschillen moeten overbruggen.

lees verder »