Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Mensenrechten

Respect voor mensenrechten, de rechtsstaat en democratie vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open, eerlijke en stabiele samenlevingen overal ter wereld.

Mijn standpunt

  • De PvdA vindt dat mensenrechten voorop moeten staan. Landen in de EU moeten afzien van het steunen of tolereren van autoritaire regimes onder het mom van de stabiliteit in de betreffende regio.
  • Alle EU-verdragen met derde landen bevatten een mensenrechtenparagraaf, waarbij we ons nadrukkelijker inzetten voor erkenning en versterking van de rechten van kwetsbare groepen.
  • De EU moet lidstaten aanspreken op de wijze waarop zij afspraken over gelijke behandeling naleven, bijvoorbeeld op het gebied van (stateloze) minderheden, zoals Roma en Sinti en discriminatie op basis van seksuele voorkeur (LHBT). We zetten ons in voor erkenning van LHBT-partnerschappen en huwelijken in heel Europa.
  • Een miljard mensen, en een derde van de allerarmsten, wonen in fragiele staten. De PvdA wil dat de EU zicht richt op het beschermen van burgers, het bevorderden van de rechtsstaat en conflictpreventie, met daarbij een grotere betrokkenheid van vrouwen.
Recente berichten binnen dit standpunt

Stok of wortel bij opvang vluchtelingen

26 oktober 2016

Landen, die weigeren vluchtelingen op te nemen, betalen een boete aan landen, die dat wel doen. Op voorstel van PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid deze ‘solidariteitsbonus’ vandaag in de Europese begroting opgenomen. Deze financiële prikkel kan helpen om tot een meer solidair Europees vluchtelingenbeleid te komen. “Solidariteit is een

lees verder »

Stop de “dikke ik” in Europa

20 januari 2016

De Nederlandse minister-president heeft gewaarschuwd voor de ‘dikke ik’. Er zijn tal van voorbeelden van egoïsme dat doorschiet en overgaat in hufterigheid, variërend van de middelvinger van een boze automobilist tot bonussen voor falende bankiers.  Die ‘dikke ik’ zien we ook in Europa: Hekken tegen vluchtelingen, onbelaste winsten naar belastingparadijzen en schrijnende arbeidsvoorwaarden dankzij schijn-BVs.

lees verder »

Gelijke rechten voor homostellen in heel Europa

12 april 2014

Als Nederland in 2016 voorzitter is van de Europese Unie moet gelijke behandeling van homo- en heterostellen een vanzelfsprekendheid zijn. Getrouwde homo’s moeten in de hele EU in alle gevallen gelijk behandeld worden. Een richtlijn hiervoor moet zo snel mogelijk opgesteld worden. Landen die niet opschieten worden in gebreke gesteld.

lees verder »