Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Klimaat en energie

Klimaatverandering, schaarste van grondstoffen en het behouden van een leefbare wereld voor een almaar stijgend aantal mensen zijn bij uitstek thema's waar Europese samenwerking noodzakelijk is.

Mijn standpunt

  • De PvdA wil in 2050 een CO2 emissie-vrije Europese economie. Al in 2030 moet er tenminste 40% minder CO2 worden uitgestoten (ten opzichte van 1990).
  • Binnen de EU moet het doel zijn om zo min mogelijke ‘nieuwe’ grondstoffen te gebruiken en zoveel mogelijk gebruik te maken van grondstoffen uit producten die al in omloop zijn.
  • De prijs voor emissiecertificaten wordt weer zo hoog dat zwaar vervuilende bedrijven een echte financiële prikkel voelen om te investeren in schonere technologie in plaats van de eigen vervuiling af te kopen.
  • De Europese Unie maakt van het bestrijden van klimaatverandering en het helpen van landen bij klimaatproblemen een prioriteit, onder andere door het delen van (technologische) kennis rondom bodem, water, voedsel en energie.
  • Het landbouwbeleid moet op de schop. We willen de productie van gezond en veilig voedsel verduurzamen. Voedsel wordt daar waar mogelijk lokaal geproduceerd om zo de boer een inkomen te kunnen geven en de leefbaarheid op het platteland te vergroten.
  • Ook in Europees verband blijft de PvdA zich inzetten voor betere omstandigheden voor dieren in de veehouderij, in het bijzonder als het gaat om diertransport.
  • Wij willen een centrale zwarte lijst van voedselproducenten en verwerkers die de fout in zijn gegaan om te voorkomen dat zij gemakkelijk elders in de unie hun praktijken voort kunnen zetten.
  •  Natuur houdt niet op aan de grens. Daarom is het van belang om het Europees natuur- en milieubeleid beter te integreren in het gemeenschappelijke landbouwbeleid en in te zetten op het behoud van biodiversiteit.
  • De PvdA gelooft dat duurzame ambities niet van overheden alleen zijn; met een brede coalitie van burgers en bedrijven kunnen we veel succesvoller zijn in het werken aan een groene economie.
Recente berichten binnen dit standpunt

The CMU midterm review: How not to miss an opportunity

11 mei 2017

An op-ed written by Paul Tang appeared on the website of Euractive. He writes that the European Commission must seize the opportunity of a more ambitious capital market union in the midterm review.     More often than not, the European Union is accused of overpromising and under delivering. That´s hardly the case in the

lees verder »

Witboek als nieuwe impuls voor de EU

1 maart 2017

Commissievoorzitter Jean Claude Juncker presenteert vandaag een witboek over de toekomst van de Europese Unie, via vijf scenario’s. Het witboek laat zien dat er alternatieven bestaan voor doormodderen. Het is hoognodig dat de Commissie de discussie aanzwengelt aan welk Europa we de komende tien jaar willen werken. De PvdA wil een socialer en democratischer Europa dat haar

lees verder »

Europese klimaat-stresstest voor financiële instellingen nodig

6 december 2016

De financiële instellingen in Europa moeten ook getest worden of ze bestand zijn tegen de risico’s van klimaatverandering. Een klimaat-stresstest is daarom nodig. Extreme klimaatomstandigheden hebben een steeds grotere invloed op de economie en daar moeten banken, verzekeraars en pensioenfondsen ook op voorbereid zijn. Dat stelt Europarlementariër Paul Tang in schriftelijke vragen aan de Europese

lees verder »

Stop de “dikke ik” in Europa

20 januari 2016

De Nederlandse minister-president heeft gewaarschuwd voor de ‘dikke ik’. Er zijn tal van voorbeelden van egoïsme dat doorschiet en overgaat in hufterigheid, variërend van de middelvinger van een boze automobilist tot bonussen voor falende bankiers.  Die ‘dikke ik’ zien we ook in Europa: Hekken tegen vluchtelingen, onbelaste winsten naar belastingparadijzen en schrijnende arbeidsvoorwaarden dankzij schijn-BVs.

lees verder »

Meer toezicht op lobby-praktijken van fossiele energiebedrijven

5 november 2015

De invloed en macht van lobbyisten in Europa moet aan banden worden gelegd. Volgens de bevindingen van het rapport ‘Cooking the planet’ van de Corporate Europe Observatory wordt de agenda voor de Europese Energie Unie grotendeels gedomineerd door fossiele energiebedrijven. PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft de Commissie om opheldering gevraagd en wil dat er maatregelen worden

lees verder »

Europa moet leidend durven zijn op energiedoelstellingen

23 oktober 2014

De energie-unie staat hoog op de Europese agenda voor de komende jaren, te beginnen met de Europese Top van deze week waar de energiedoelstellingen voor 2030 op de agenda staan. Ambitieuze doelstellingen zijn nodig om de Europese energievoorziening duurzamer, competitiever en onafhankelijker te maken.

lees verder »

Hoog tijd voor één Europese energiepolitiek

20 november 2013

In Europa komen de zonnepanelen uit China en is het makkelijker om een kolencentrale te bouwen dan in de Verenigde Staten. Zo dreigt Europa steeds verder achterop te raken. Het is de hoogste tijd om niet alleen bij het klimaatbeleid samen op te trekken maar ook het energiebeleid Europees aan te pakken.

lees verder »