Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Europese begroting

De PvdA wil een sociale Europese begroting. Europa moet niet langer enkel kijken naar de norm voor begrotingstekorten van 3%, maar meer rekening moeten houden met sociale effecten van crisismaatregelen. Naast het wegwerken van schulden moeten landen geholpen worden bij de wederopbouw van hun economie. Dit doen we door:

Mijn standpunt

  • Het invoeren van sociale doelstellingen, zoals het terugdringen van (jeugd)werkloosheid, het tegengaan van koopkrachtverlies en toename van inkomensgelijkheid.
  • We houden ons aan gemaakte afspraken. Zonder duidelijke regels over de begroting en de omvang van de staatsschuld kan een muntunie immers niet functioneren. Alleen als wij zelf doen wat nodig is, kunnen we dat ook van andere landen vragen.
  • De ministers van Sociale Zaken krijgen een gelijke positie naast de ministers van Financiën. Besluitvorming vindt dus niet alleen plaatst langs de financiële meetlat maar ook op basis van sociaal-economische doelstellingen.
  • Net als bij het IMF moet het Europees noodfonds, onder strikte voorwaarden, eerder aangesproken kunnen worden, voordat landen het water aan de lippen staat. Zo kan erger worden voorkomen en worden de kosten voor de belastingbetaler drastisch beperkt.
Recente berichten binnen dit standpunt

Europese begroting is onwerkbaar en onhoudbaar

28 juni 2017

Hierbij de reactie van Paul Tang op de nota van de Europese Commissie over de toekomst van de EU-financiën in 2025. Paul Tang (PvdA) : “Het is goed nieuws dat de Commissie durft te pleiten voor ‘voor wat hoort wat’. Het Europees budget streeft naar solidariteit met landen die achterblijven, maar dat betekent niet dat

lees verder »

Waarom ligt Europa nog niet op de formatietafel?

5 mei 2017

In NRC Handelsblad en NRC Next staat een verhaal van mij over het belang van een helder verhaal over de toekomst van Europa tijdens de formatie. Op tafel liggen de moeilijke en grote dossiers van klimaatverandering, migratie en inkomensverschillen. Maar Europa niet, en dat vind ik een slechte zaak. Lees hieronder het volledige stuk.  

lees verder »

Ondanks reprimande Kroes: strenge gedragscode blijft uit

2 februari 2017

De Europese Commissie weigert de regels aan te scherpen om belangenverstrengeling van zittende en voormalige Eurocommissarissen tegen te gaan. Het voorstel om de gedragscode op een reeks van punten aan te scherpen wijst commissievoorzitter Juncker van de hand. Dat blijkt uit de brief die Juncker vandaag aan Paul Tang en 46 andere leden van de

lees verder »

Stok of wortel bij opvang vluchtelingen

26 oktober 2016

Landen, die weigeren vluchtelingen op te nemen, betalen een boete aan landen, die dat wel doen. Op voorstel van PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid deze ‘solidariteitsbonus’ vandaag in de Europese begroting opgenomen. Deze financiële prikkel kan helpen om tot een meer solidair Europees vluchtelingenbeleid te komen. “Solidariteit is een

lees verder »

Meer investeringen en hogere lonen beste remedie voor economie

18 mei 2016

Door meer publiek-private investeringen en meer ruimte voor loonsverhogingen kan de Nederlandse economie een krachtige impuls krijgen. Nu de nadruk leggen op op bezuinigingen werkt averechts. Dit zegt de PvdA-Eurodelegatie in reactie op de aanbevelingen, die de Europese Commissie aan de lidstaten doet voor de jaren 2016 en 2017. In die vandaag gepresenteerde aanbeveling roept

lees verder »

Europees Parlement: gebruik begroting om landen aan te zetten tot opvang vluchtelingen

9 maart 2016

Het Europees Parlement steunt een oproep om landen door middel van begrotingsregels te stimuleren mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. De maatregelen zijn in oktober voorgesteld door PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Hij vindt dat alle landen moeten worden aangezet tot een bijdrage aan de oplossing van

lees verder »

Private investeringen zijn bijna 20% lager. We hebben een Europees Deltaplan nodig!

15 december 2015

Veel mensen in Europa kunnen het hoofd niet of nauwelijks boven water houden, getroffen door de storm van de economische crisis. Het is daarom de grote opdracht voor Europese politici om de economie op het droge te krijgen en om nieuwe stormen te kunnen doorstaan. Het is deze week voor het eerst dat de voorzitter

lees verder »

Lidstaten storten de Europese Unie in een betalingscrisis

18 november 2014

De lidstaten en het Europees Parlement zijn het vanmiddag en vanavond niet eens geworden over de Europese begroting voor 2015. Voor de derde keer in vijf jaar wordt ligt er één maand voor de start van het komende begrotingsjaar nog geen akkoord over de uitgaven. Het belangrijkste struikelblok is de steeds grotere stapel van onbetaalde

lees verder »

Een aanvalsplan voor een betrouwbare en voorspelbare Europese begroting

13 november 2014

Hoe geeft de Europese Unie in 2015 haar geld uit? Over die vraag buigen vertegenwoordigers van het parlement en lidstaten zich vrijdag. Geen eenvoudige opgave, omdat de Europese begroting nog altijd te ingewikkeld en te onvoorspelbaar is.

lees verder »