Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Economie

De PvdA investeert in ondernemers en innovatie. Nog altijd gaat een groot deel van de EU-begroting van bijna 1000 miljard euro naar 'oud beleid', zoals landbouwsubsidies en structuurfondsen. Dat is een gemiste kans. Dit geld kunnen we beter investeren in zaken die economische groei en werkgelegenheid opleveren.

Mijn standpunt

  • De PvdA zet de komende jaren vol in op het versterken van onze economie en het creëren van werk door het sluiten van handelsverdragen met opkomende economieën buiten de EU. Handel mag echter niet ten koste van mensenrechten of de leefomgeving gaan. Als daar vanuit ontwikkelingsoogpunt aanleiding toe is moeten bepaalde producten buiten het verdrag kunnen vallen en in de akkoorden worden duurzaamheids- en mensenrechtenclausules opgenomen.
  • We investeren in onderzoek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.
  • Ondernemers in Europa moeten echt de mogelijkheid krijgen om te ondernemen. Overbodige Europese regelgeving pakken we aan.
  • Wij vragen de Europese Commissie een ‘crowdsource project’ op te zetten, waardoor (kleine) ondernemers kunnen aangeven welke regels hen het meest in de weg zitten.
  • We focussen ons op de maakindustrie in Europa, die zich richt op duurzame vernieuwing. De recycle-industrie, het gebruiken van oude producten om hoogwaardige nieuwe producten te maken, levert werk op.
  • Producten die in illegaal bezet gebied worden gemaakt, zoals de Palestijnse Gebieden, dragen niet langer het label van het land verantwoordelijk voor de bezetting. Labels moeten laten zien in welk land een importproduct is gemaakt.
  • Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen.
  • Er moet een einde komen aan de conflicten en ernstige mensenrechtenschendingen door de winning van grondstoffen. De EU werkt aan een importverbod voor deze grondstoffen, ondersteunt certificering van grondstoffen en versterkt de lokale bevolking in relevante mijnbouwgebieden door steun aan onderwijs, gezondheidszorg en (vakbonds)organisaties.
Recente berichten binnen dit standpunt

Naar een moderne winstbelasting

13 september 2017

Nationale stelsels van winstbelasting zijn niet opgewassen tegen toenemende globalisering en digitalisering. Het voorstel voor een Europese grondslag biedt een kans op hervorming. Zal dit een mondiale standaard zetten en de wedloop in winstbelastingen doorbreken? De G20-top in Sint-Petersburg van 2013 markeert een kentering: voor het eerst kozen de regeringsleiders ervoor gezamenlijk tegen belastingontwijking op

lees verder »

Winstbelasting bedrijven Europees regelen

10 juli 2017

Als volleerde spelers in het balletje-balletje spel, weten multinationals hun winsten vliegensvlug over de grenzen van landen te verschuiven. Hierdoor worden hun winsten onzichtbaar voor de belastingdienst. Met als gevolg dat zij vaak maar een schijntje aan belasting betalen. Dit is volstrekt oneerlijk en daarom wil ik deze spelers ontmaskeren. Dat kan alleen als we

lees verder »

Belastingen multinationals blijven in het duister

4 juli 2017

De achterdeur blijft open. Dat is het teleurstellende resultaat van een stemming vandaag in het Europees Parlement over de aanpak van belastingvlucht. VVD, CDA en Christenunie – toch zeker het chassis van de nieuwe regeringscoalitie – trokken samen met PVV en SGP aan dezelfde kant van het touw als de multinationals, waardoor de strijd om

lees verder »

Europese begroting is onwerkbaar en onhoudbaar

28 juni 2017

Hierbij de reactie van Paul Tang op de nota van de Europese Commissie over de toekomst van de EU-financiën in 2025. Paul Tang (PvdA) : “Het is goed nieuws dat de Commissie durft te pleiten voor ‘voor wat hoort wat’. Het Europees budget streeft naar solidariteit met landen die achterblijven, maar dat betekent niet dat

lees verder »

Een belastingbezoek aan mijn Belgische buren

28 juni 2017

Tang Tax Tour deel 2 De tour door Europa over de Gemeenschappelijke Grondslag voor de Winstbelasting (CCCTB) deed gisteren haar tweede etappe aan. Na Estland, was het nu de beurt aan België. Deze keer kon ik er heen lopen, want de Wetstraat ligt niet ver van mijn appartement in Brussel. Het federaal parlement, van de

lees verder »

Time For The Biggest Fair Tax Reform In European History

16 mei 2017

We moeten niet meegaan in Donald Trump zijn rauwe spel van internationale concurrentie op belastingen. Europa moet juist een tegenvoorbeeld stellen. Het moet een voorbeeld geven door de race-naar-bodem binnen onze eigen grenzen te stoppen en door een belastingstelsel in te voeren dat een eerlijke bijdrage van alle bedrijven binnen en buiten Europa eist. Daarom

lees verder »

The CMU midterm review: How not to miss an opportunity

11 mei 2017

An op-ed written by Paul Tang appeared on the website of Euractive. He writes that the European Commission must seize the opportunity of a more ambitious capital market union in the midterm review.     More often than not, the European Union is accused of overpromising and under delivering. That´s hardly the case in the

lees verder »

Gezocht: betrokken aandeelhouders

14 maart 2017
Foto Flickr

Zijn er ook nog goede aandeelhouders? Dat is de vraag. Activistische aandeelhouders komen in het nieuws als sprinkhanen, die bedrijven overnemen, uitkleden en opknippen. Toch zoeken we juist activistische aandeelhouders, van een ander soort. Betrokken aandeelhouders die de lange termijn verkiezen boven het komende kwartaal. Daarom is vandaag ingestemd met een aangescherpte aandeelhoudersrichtlijn. Hierdoor komt

lees verder »

Witboek als nieuwe impuls voor de EU

1 maart 2017

Commissievoorzitter Jean Claude Juncker presenteert vandaag een witboek over de toekomst van de Europese Unie, via vijf scenario’s. Het witboek laat zien dat er alternatieven bestaan voor doormodderen. Het is hoognodig dat de Commissie de discussie aanzwengelt aan welk Europa we de komende tien jaar willen werken. De PvdA wil een socialer en democratischer Europa dat haar

lees verder »

Geen gerommel met handel in leningen

8 december 2016
Foto flickr

Banken zullen zich aan strengere regels moeten houden als zij handel willen drijven met leningen. Securitisatie heet deze financiële techniek, waarbij een aantal op elkaar lijkende leningen, bijvoorbeeld hypotheken, in één pakket worden gestopt om door te verkopen aan investeerders. In 2008 bleken veel van deze doorverkochte leningen rommelhypotheken te zijn. Het Europees Parlement heeft

lees verder »