Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Democratie

Democratie betekent dat je stem gehoord wordt, dat politiek debat en informatie toegankelijk zijn voor iedereen en dat de verkiezingen meer dan nu ergens over gaan. De oplossingen hiervoor liggen niet alleen in Europa: ook onze nationale politici hebben hier een belangrijke rol in te vervullen.

Mijn standpunt

  • Het enquêterecht van het Europees Parlement wordt versterkt.
  • Wij pleiten voor één vergaderplek van het Europees Parlement, waarover de leden zelf kunnen stemmen.
  • De vaste dagvergoeding voor Europarlementariërs schaffen we af. Ook pleiten we voor een Europese Balkenendenorm voor de publieke sector en Europese instellingen.
  • Om transparantie te bevorderen stellen wij een verplichte jaarlijkse registratie en monitoring van alle lobbyisten van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad voor.
  • Om de doorstroom van nieuwe gezichten en te garanderen, pleit de PvdA voor een maximumtermijn van 10 jaar voor Europarlementariërs en Eurocommissarissen.
  • Om het politieke debat over Europa dichter bij huis te halen wordt de afstemming tussen nationale en Europese parlementariërs versterkt. Vertegenwoordigers van de nationale parlementen kunnen in zogenaamde ‘subsidariteitscommissies’ besluiten dat de Europese Commissie voorgestelde wetgeving in moet trekken of moet verbeteren.
  • De PvdA wil alle vergaderstukken en stemmingen van het Europees Parlement openbaar en online toegankelijk maken.
  • Tijdens de komende Europese parlementsperiode wordt het initiatief genomen tot een verdragswijziging. Een verdragsherziening kan aan de bevolking worden voorgelegd in een referendum. De nieuwe initiatiefwet, die mede tot stand is gekomen door de PvdA, maakt dit mogelijk.
  • De begrotingscyclus wordt aangepast aan de verkiezingscyclus, zodat de meerjarenbegroting van de EU door het nieuw gekozen Europees Parlement wordt vastgesteld en de begroting daarmee inzet kan worden bij de verkiezingen.
Recente berichten binnen dit standpunt

NRC: Is er leven voor sociaaldemocratie in Europa?

23 mei 2017

Journalist Maral Noshad Sharifi schreef voor NRC Handelsblad een uitgebreide analyse over de toekomst van de sociaaldemocratie in Europa. Aan het woord komen vijf Europese sociaaldemocraten: Corinne Narassiguin uit Frankrijk, Malu Dreyer uit Duitsland, Neil Kinnock uit het Verenigd Koninkrijk, Paul Tang uit Nederland en René Cuperus, politiek ideoloog van de Wiardi Beckman Stichting. Het interview

lees verder »

Waarom ligt Europa nog niet op de formatietafel?

5 mei 2017

In NRC Handelsblad en NRC Next staat een verhaal van mij over het belang van een helder verhaal over de toekomst van Europa tijdens de formatie. Op tafel liggen de moeilijke en grote dossiers van klimaatverandering, migratie en inkomensverschillen. Maar Europa niet, en dat vind ik een slechte zaak. Lees hieronder het volledige stuk.  

lees verder »

Witboek als nieuwe impuls voor de EU

1 maart 2017

Commissievoorzitter Jean Claude Juncker presenteert vandaag een witboek over de toekomst van de Europese Unie, via vijf scenario’s. Het witboek laat zien dat er alternatieven bestaan voor doormodderen. Het is hoognodig dat de Commissie de discussie aanzwengelt aan welk Europa we de komende tien jaar willen werken. De PvdA wil een socialer en democratischer Europa dat haar

lees verder »

Ondanks reprimande Kroes: strenge gedragscode blijft uit

2 februari 2017

De Europese Commissie weigert de regels aan te scherpen om belangenverstrengeling van zittende en voormalige Eurocommissarissen tegen te gaan. Het voorstel om de gedragscode op een reeks van punten aan te scherpen wijst commissievoorzitter Juncker van de hand. Dat blijkt uit de brief die Juncker vandaag aan Paul Tang en 46 andere leden van de

lees verder »

EU-functionarissen moeten afkoelen

31 januari 2017

Europarlementariërs houden zich niet aan de standaarden die ze anderen opleggen. Uit een publicatie van Transparency International blijkt dat één derde van de voormalige parlementsleden binnen twee jaar aan de slag gaat in de Brusselse lobbysfeer. Een afkoelperiode is nodig om omstreden banenwissels te voorkomen. Het vandaag verschenen rapport laat zien dat 171 parlementariërs die

lees verder »

Berlusconi in het Europees Parlement

16 januari 2017

Krijgt de rechtspopulistische en eurosceptische Silvio Berlusconi alsnog via een achterdeur zijn grip op het reilen en zeilen van het Europees Parlement. Dat gevaar dreigt als zijn stroman Tajani komende week als kandidaat van de christendemocraten wordt verkozen tot voorzitter van her Europees Parlement. Deze week kiest het Europees Parlement zijn voorzitter. In het verleden

lees verder »

Italië: gegokt en verloren

5 december 2016

Matteo Renzi heeft gegokt en verloren. Het was een riskante gok, omdat de inzet van het referendum voor de Italianen niet van meet af aan helder was. Ging het om het stroperige politieke systeem of ging het om Renzi? Ging het om voor of tegen Europa? De uitslag is helder, een overtuigend ‘nee’, maar een

lees verder »

Blijf!: You’ll never walk alone

22 juni 2016

  “Ze zullen het niet leuk vinden”. Dat zei de Noorse premier Erna Solberg deze week als reactie op een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. En zij weet waarover ze praat. Haar land is geen lid van de Europese Unie, maar draait wel volop mee in de interne markt van de EU en

lees verder »

Stop de “dikke ik” in Europa

20 januari 2016

De Nederlandse minister-president heeft gewaarschuwd voor de ‘dikke ik’. Er zijn tal van voorbeelden van egoïsme dat doorschiet en overgaat in hufterigheid, variërend van de middelvinger van een boze automobilist tot bonussen voor falende bankiers.  Die ‘dikke ik’ zien we ook in Europa: Hekken tegen vluchtelingen, onbelaste winsten naar belastingparadijzen en schrijnende arbeidsvoorwaarden dankzij schijn-BVs.

lees verder »

Private investeringen zijn bijna 20% lager. We hebben een Europees Deltaplan nodig!

15 december 2015

Veel mensen in Europa kunnen het hoofd niet of nauwelijks boven water houden, getroffen door de storm van de economische crisis. Het is daarom de grote opdracht voor Europese politici om de economie op het droge te krijgen en om nieuwe stormen te kunnen doorstaan. Het is deze week voor het eerst dat de voorzitter

lees verder »