Paul Tang

Europarlementariër namens de PvdA
Delegatieleider, Economische en monetaire zaken, Begroting EU

Defensie

Vrede en veiligheid hebben niet alleen te maken met gewapende conflicten, maar juist ook met vrede bewaren of bestendigen door ontwikkeling, goed bestuur en functionerende rechtsstaten. Respect voor mensenrechten, de rechtsstaat en democratie vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open, eerlijke en stabiele samenlevingen overal ter wereld.

Mijn standpunt

  • Verregaande samenwerking op defensiegebied moet leiden tot een logische taakverdeling en specialisatie van landen in taken waar ze goed in zijn.
  • De EU krijgt een permanent beschikbare civiel-militaire troepenmacht met een goed uitgerust hoofdkwartier in Brussel om snel en efficiënt operaties te plannen en uit te voeren.
  • De EU zet zich actief in voor de wereldwijde uitbanning van kernwapens, chemische wapens, clustermunitie en landmijnen en neemt een voortrekkersrol in om nieuwe bedreigingen, zoals digitale oorlogsvoering en biologische wapens, te bestrijden. De EU dringt aan op onderhandelingen over een wereldwijd verbod op kernwapens.
  • Om de effectiviteit in de VN te vergroten streeft de EU naar één zetel in de Veiligheidsraad en dringt ze aan op het inperken van het vetorecht. Naast samenwerking met de traditionele partners zoals VN, NAVO en OVSE, wordt meer verbinding gezocht met regionale partners zoals de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie.
Recente berichten binnen dit standpunt

Stop de “dikke ik” in Europa

20 januari 2016

De Nederlandse minister-president heeft gewaarschuwd voor de ‘dikke ik’. Er zijn tal van voorbeelden van egoïsme dat doorschiet en overgaat in hufterigheid, variërend van de middelvinger van een boze automobilist tot bonussen voor falende bankiers.  Die ‘dikke ik’ zien we ook in Europa: Hekken tegen vluchtelingen, onbelaste winsten naar belastingparadijzen en schrijnende arbeidsvoorwaarden dankzij schijn-BVs.

lees verder »